26 OSAKA, перкаль, нежно-розовый

26 OSAKA, перкаль, нежно-розовый